• پنج شنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶ - 2017 November 22
کد خبر: 330824
تاریخ انتشار: سه شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۵:۳۸

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

اخبار تصویری چه نیوز :

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران

جلسه شورای شهر تهران

تصاویر جلسه شورای شهر تهران
+ 0
مخالفم - 0

منبع: http://www.yjc.ir/fa/news/6322390/جلسه-شورای-شهر-تهران
بازدید: 10

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
ویدئو

Scroll to Top