• یکشنبه, ۲۲ تیر ۱۳۹۹ - 2020 July 12
کد خبر: 410045
تاریخ انتشار: چهارشنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰

تست هوش: مسیر مجهولیک مربع شامل 36 عدد داریم که رگه ای از این اعداد، گم شده اند.

یک مربع  6×6 داریم که با اعداد مختلفی پر شده است. همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند. آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟

 

 تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری سخت
 تست هوش تصویری با جواب, تست هوش تصویری سخت

 تست هوش تصویری با جواب

  

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

♣♣♣

 

پاسخ تست هوش مسیر مجهول :

گزینه B

در مربع های 9 خانه ای در چهار گوشه مربع بزرگ، ستون وسط، حاصلضرب ستون های دو طرف آن می باشند. و به همین ترتیب برای سطر وسط.

 

منبع:ihoosh.irمنبع: http://www.beytoote.com/fun/enigma/test-missing2-route.html
بازدید: 216

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید
Scroll to Top