آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ > آبها >

آب

 

مولف گويد:

أَوَلَمْ يرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَي أَفَلَا يؤْمِنُونَ«30»

آيا کساني که کفر ورزيدند ندانستند که آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند و ما آن دو را از هم جدا ساختيم و هر چيز زنده‏اي را از آب پديد آورديم آيا [باز هم] ايمان نمي‏آورند(انبياء -30)

دين آب در خواب مربوط به حيات و زندگي موجودات است وضعيت وچگونگي آن بر مي گردد به سلامت و وضعيت آن موجود

لوک اويتنهاو مي گويد :

آب : نگراني و غم

آب در نظر اويتنهاو همانند ضمير ناخودآگاه بيننده خواب است . آب نشانگر بسياري از تصاوير ، از اسطوره ها و روياهاست

 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن آب در خواب خوب است و نشان روشنايي و صفاست

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آب در خواب، نشانه‏ى كيفيت و چگونگى حالات درونى شما است .

 

 
 

www.aradpardaz.com