آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سل

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد به بيماري سل مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه در محاصرة خطري قرار مي گيريد . دوستان خود را حفظ كنيد .

www.aradpardaz.com