آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بو

 

ليلا برايت مى‏گويد:

استشمام بوهاى خوب در خواب، بيانگر داشتن لحظات خوب است. و استشمام بوهاى بد در خواب، بيانگر غم و ناراحتى است.

www.aradpardaz.com