آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زنگ

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن صداي زنگ در خواب ، علامت نمودار شدن نشانه هاي بيماري است و زياني بيش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت .

www.aradpardaz.com