آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کود

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن كود در خواب ، علامت خير و بركت فراوان است .

www.aradpardaz.com