آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مَد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن مَدِ دريا در خواب ، علامت پيشرفتن مطلوب كارهاست .

www.aradpardaz.com