آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تلخ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

خوردن چيزهاى تلخ در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.

www.aradpardaz.com