آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وطن

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه به وطن خود باز مى‏گرديد، به اين معنا است كه روزهاى خوشى در انتظار شما است. ترك كردن وطن در خواب، بيانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

www.aradpardaz.com