آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نوه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر كسى خواب نوه‏ى خود را ببينيد، بيانگر آن است كه روزهاى خوبى را خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com