آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آشنا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ملاقات كردن يا صحبت با يك آشنا در يك مكان، دليل بر آن دارد كه خبرى خوب و خوشحال كننده به شما خواهد رسيد.

www.aradpardaz.com