آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرخک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به بيماري سرخك مبتلا شده ايد ، علامت ان است كه افكار اضطراب آور با كار و زندگي شما تداخل پيدا خواهد كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به بيماري سرخك مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه كارهاي ديگران شما را به دردسر خواهد انداخت .

www.aradpardaz.com