آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شلاق

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات ميان دوستان است .

www.aradpardaz.com