آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مدال

 

آنلي بيتون مى‏گويد:  

1ـ ديدن مدال و نشان در خواب ، علامت آن است كه با تلاش و پشتكار ، صاحب افتخار و مقام خواهيد شد .

2ـ گم كردن مدال در خواب ، دلالت بر آن دارد كه در اثر بي اعتنايي ديگران به بدبختي بزرگي دچار خواهيد شد .

www.aradpardaz.com