آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

ارزن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ارزن روزي ناگهاني بوي رسد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

كاشتن يا خوردنش در خواب، نشانه‏ى آرامش و آسايش در زندگى مى‏باشد.

www.aradpardaz.com