آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اهرم

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يا استفاده كردن از هرم، نشانه‏ى پيروزى در مشكلات است.

www.aradpardaz.com