آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بهره

 

اچ ميلر مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كرديد كه از نتيجه‏ى كارهاى خود بهره مى‏گيريد، بيانگر موفقيت و شادى در زندگى است.

www.aradpardaz.com