آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تقلا

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد براى انجام كارى كوشش و تقلا مى‏كنيد، به معناى آن است كه براى رسيدن به اهدافتان دچار مشكلاتى مى‏شود كه بايد سعى و تلاش بيشترى انجام دهيد.

www.aradpardaz.com