آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

يراق

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن يراق اسب در خواب، بيانگر تغيير و تحولات خوشايند است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه لباس يراق دوزى را مى‏پوشيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد.

www.aradpardaz.com