آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ه >

هاري

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مبتلا شدن به بيمارى هارى در خواب، بيانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده كنيد سگ هارى شما را گاز گرفته است، به اين معنا است كه دچار مشكل خواهيد شد.

www.aradpardaz.com