آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وفور

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه در جايى قرار گرفته‏ايد كه پر از نعمت‏هاى فراوان است، به اين معنا است كه خوشبخت و سعادتمند خواهيد بود.

www.aradpardaz.com