آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

ناله

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

شنيدن صداى ناله در خواب، به اين معنا است كه بايد بيشتر مراقب‏ خود باشيد.

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ناله كردن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

www.aradpardaz.com