آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نرده

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى نرده در خواب، بيانگر آن است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت كنيد. ديدن نرده‏هاى راه آهن در خواب، بيانگر غم و اندوه است.

www.aradpardaz.com