آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نسيه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه چيزى را نسيه مى‏خريد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

www.aradpardaz.com