آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نفقه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه نفقه دريافت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه كمى از مشكلاتتان را حل مى‏كنيد. نفقه پرداختن در خواب، بيانگر بدشانسى است.

www.aradpardaz.com