آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نيام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

مشاهده‏ى غلاف شمشير در خواب، علامت غلبه بر مشكلات است.

www.aradpardaz.com