آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آبپاش

 

ليلا برايت مى‏گويد:

ديدن آبپاش به معنى اين است كه صاحب يك باغ در جايى خوش آب و هوا خواهيد شد.

www.aradpardaz.com