آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ي >

ييلاق

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ييلاق : زندگي آرام

روستاي ييلاقي پر طمطراق : خوشبختي

روستاي ييلاق ساده : آينده متزلزل

روستاي ييلاقي که در آتش بسوزد : کاميابي

صاحب روستايي بودن : آسايش مادي

www.aradpardaz.com