آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خط کش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن خط كش در خواب ، علامت آن است كه براي به ثمر رساندن كارهاي خود فعاليتي چشم گير خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com