آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

افراط

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر خواب ديديد كه در لذت‏هاى جسمانى افراط مى‏كنيد، نشانه‏ى بيمارى يا ضرر مالى است و اگر دخترى چنين خوابى ببيند، بدين معنا است كه اطرافيان خود را دچار ناراحتى مى‏سازد.

 

www.aradpardaz.com