آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اولاد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

www.aradpardaz.com