آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تنقيه

 

اچ ميلر مى‏گويد:

ديدن تنقيه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بعد از به پايان رسيدن سختى‏ها روزهاى خوبى خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com