آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تواضع

 

ليلا برايت مى‏گويد:

فروتنى در خواب، نشانه‏ى آن است كه عده‏اى به خود اجازه مى‏دهند تا به شما توهين كنند.

www.aradpardaz.com