آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تهديد

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب كسى شما را تهديد كند، به اين معنى است كه احتمالا دچار بيمارى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com