آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

وجدان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب مشاهده كنيد كه به خاطر انجام كارى وجدانتان ناراحت است، به اين معنا است كه قصد داريد كارهاى ناپسندى انجام دهيد.

www.aradpardaz.com