آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کارگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن يك كارگاه در خواب ، علامت آن است كه دشمنان طرحهاي شما را نابود خواهند ساخت .

2ـ ديدن كارگاهي بزرگ در خواب ، علامت آن است كه در محيط كار خود فعاليت فوق العاده اي از خود نشان خواهيد داد .

www.aradpardaz.com