آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کاکائو

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن كاكائو در خواب ، نشانة وقت گذراني با دوستاني ناپسند و سرگرمي و پر كردن اوقات زندگي است .

www.aradpardaz.com