آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کمانچه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن كمانچه در خواب ، علامت تفاهم در محيط خانواده و به دست آوردن موقعيتهاي نشاط آور در اجتماع است .

www.aradpardaz.com