آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بابونه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه مشغول چيدن بابونه يا مشغول نوشيدن

چاى بابونه هستيد، بيانگر سلامتى شما است. ديدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خريدن بابونه، نشانه‏ى آن است كه خطر يا بيمارى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com