آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برکنار

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه از مقام خود بركنار شده‏ايد، به اين معنى است كه به مقام بالاترى خواهيد رسيد.

www.aradpardaz.com