آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

برنشيت

 

هانس كورت مى‏گويد:

مبتلا شدن به بيمارى برنشيت در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر بيمارى قادر به انجام باقى كارها نيستيد. درد كشيدن از بيمارى برنشيت در خواب، دلالت بر نااميدى دارد.

www.aradpardaz.com