آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوزينه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب يك بوزينه‏ى دراز دست ديديد، يعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏كنند. اگر دخترى چنين خوابى ببيند، بيانگر آن است كه نامزدش لايق ازدواج با او نيست.

www.aradpardaz.com