آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيراهه

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خودتان يا ديگران را ببينيد كه در بيراهه‏اى گرفتار شده‏ايد، بيانگر آن است كه با درايت خود به ديگران اجازه نمى‏دهيد كه خواسته‏هايشان را به شما تلقين كنند.

www.aradpardaz.com