آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پا پيچ

 

ليلا برايت مى‏گويد:

مشاهده‏ى پاپيچ در خواب، بيانگر تفريحات و داشتن اوقات خوش است.

www.aradpardaz.com