آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيروزي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب بينيد كه در جنگى پيروز شده‏ايد، نشان‏دهنده‏ى رسيدن به موفقيت‏هاى كوتاه مدت است.

 

هانس كورت مى‏گويد:

پيروزى در انجام كارها، در خواب بيانگر آن است كه مقابل دشمنانتان ايستادگى مى‏كنيد.

www.aradpardaz.com