آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تلگرام

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه تلگرامى دريافت كرده‏ايد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند.

www.aradpardaz.com