آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تنهايي

 

ليلا برايت مى‏گويد:

اگر در خواب خود را شخص تنهايى ببينيد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

www.aradpardaz.com