آدرس  تعبير خواب جامع > حرف و >

ورشکست

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ورشكست شدن در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

www.aradpardaz.com