آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نعش کش

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب نعش‏كشى را ببينيد، به اين معنا است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.

www.aradpardaz.com